Potężny, bogaty dźwięk

Aparaty słuchowe Marvel rozpoznają i automatycznie dostosowują się do większej liczby sytuacji akustycznych niż kiedykolwiek wcześniej.2 Dzięki AutoSense OS™ 3.0, Obuusznej Technologii VoiceStream™ i technologii Roger Twoi pacjenci będą mogli z zadowoleniem korzystać z lepszego rozumienia mowy w hałasie, zmniejszy się­ ich wysiłek słuchowy w hałasie3 i zwiększy pamięć słuchowa w hałasie4.

Połączenie ze smartfonami, telewizorami i innymi urządzeniami

Aparat słuchowy Phonak Naída Marvel można połączyć bezpośrednio ze smartfonami z systemem iOS lub Android lub innymi urządzeniami z funkcją Bluetooth®. Dzięki urządzeniu TV Connector typu plug and play pacjenci mogą z większym zadowoleniem oglądać programy telewizyjne. Mogą także ptowadzić rozmowy telefoniczne bez użycia rąk i przesyłać strumieniowo dźwięki z telewizora, muzykę, książki elektroniczne, podcasty i wiele innych. Ponadto Marvel rozróżnia przesyłane strumieniowo sygnały mowy od muzyki i automatycznie dostosowuje je w celu uzyskania lepszej jakości dźwięku.

Technologia RogerDirect™

Dzięki rozwiązaniu RogerDirect™ technologia Roger może realizować przekaz bezpośrednio do aparatów słuchowych Marvel5, aby poprawić możliwości słyszenia w dużym hałasie i na odległość.3

Model: Naída M SP Kolor
Poziomy możliwości:

Premium (M90), Advanced (M70), Standard (M50), Essential (M30)

Kompatybilne akcesoria